:לכל הנרשמים המאוחרים

אין באפשרותנו לקבל עוד פריטי מזון
עקב חוסר מקום משווע על השולחן
על כן הנכם מתבקשים להביא כסף
(וכן, זם גם כי אנחנו חמדנים נורא)
בקשות מיוחדות יתקבלו בדוא"ל

,בתודה מראש
.ההנהלה               

שם מלא

e-mail

:מגיע/ה
כן        
לא        :סוג ותאור קצר של האוכל

הערות נוספות